KLUBBREGLER

Klubbens regler er laget med tanke på og ivareta sikkerheten og miljøet mot naboer og til de som dyrker marka rundt oss. Som medlem i Bamble modellflyklubb plikter du å ha lest reglene og følge disse til enhver tid.
 
PS. Det gjøres oppmerksom på at regelverket til moder-organisasjonen NLF også gjelder for alle klubbens flyplasser. Du plikter til å lese reglene for sikkerhet her og lover og forskrifter her. Les også mer fra forbundet her.

Klubbens interne regelverk:

1.           Bamble modellflyklubb er åpen for alle.

2.           Flyplassen er kun til bruk for klubbens medlemmer, eller andre inviterte piloter med medlemskap i NIF. Personer som ikke er medlemmer og gjentatte ganger bruker stripa vil bli kreditert for kroner 50,- pr. kveld. Disse skal derimot ha følge med en klubbrepresentant og kan ikke fly alene på plassen.

3.           Flyplassen er åpen alle ukedager. Søndager og offentlige helligdager er flyplassen åpen fra kl.12:00. Det er totalt flyforbud 1. juledag, langfredag og 1. påskedag.

4.           Parkering av biler skjer på anvist p-plass.

5.           Porten til området skal være stengt til en hver tid. Sistemann som forlater området, låser porten.

6.           Piloten(e) skal alltid stå ved kanten av stripa å fly. (Max. 2 fly i lufta samtidig.)

7.           Frekvenstavle skal brukes. Den som ikke bruker frekvensklype, kan bli stilt til ansvar for eventuelle krasj.

8.           Motorene skal minimum ha standard eksospotte for lyddemping.

9.           Den enkelte pilot er selv ansvarlig for skader forvoldt av egen radio.

10.        All motorisert ferdsel på dyrka mark er forbudt.

11.       All søppel skal tas med av den enkelte etter endt flytur.

12.        Pilotene er ansvarlig for at eget utstyr er i forsvarlig stand.

13.       Askebeger ved depotet skal brukes. Det skal ikke forekomme at sneiper blir liggende på bakken. Dette kan være brannfarlig.

14.       Klubben forsikring gjelder kun for klubbens medlemmer. Klubben dekker egenandelen til forsikringen dersom årsaken ikke er uaktsomhet. Klubbens regler skal også være fulgt og uhellet skal ha skjedd på en flyplass i klubbens regi. Flyplasser i klubbens regi er Svartorkjerr, Sjerkøya og Stokkevannet.

15.       Under Svartorkjerr-sesongen skal regler for vannfly aktivitet på Stokkevannet følges nøye.

16.       Alle interne saker i klubben, skal tas opp med klubbens formann.

17.        Dersom man får motorkutt i og må nødlande på stripa, skal det varsles om dette med en gang. Deretter skal modellen omgående fjernes fra stripa.

18.       Det er kun tillatt å gå på stripen dersom man av en eller annen grunn må hente modellen. Det skal da varsles om dette på forhånd.

19.       Alle piloter skal stå samlet på et sted, slik at det kan kommuniseres under flyvningen.

20.       Ved landing eller annen flyging rett over stripa, skal det sies i fra om dette til de andre pilotene.

21.       U-erfarende piloter skal alltid ha assistanse fra en erfaren pilot ved flyvning på våre flystriper.

22.       Luftrommet over depot, klubbhus eller over publikum er ikke tillatt luftrom for flyvning.

23.      Sommerstid skal all flyvning utenom elektro være innstillt innen kl. 21:00. (Spes. juni - juli - august)

24.      Det skal ikke flys "bevisst" mot Tangvald Mølle (nordøst) annet enn downwind og landing
med nedthrottlet motor.

25.       Reglene gjelder også for modellhelikopter.

 

                    Mvh. Styret i Bamble Modellflyklubb